Sep 28, 2008

Iklan Raya Petronas!Mungkin saya agak ketinggalan zaman tetapi saya baru menonton iklan raya Petronas tahun ini. Simple tetapi membawa mesej yang hebat impaknya. Cuma dua kelemahan sahaja, pelakon lelakinya nampak seperti budak pengakap dan ibunya seperti orang bandar ^^. Other than that, it's perfect!

No comments: